Bavaria 38 Sailing Yacht Charter

The Bavaria 38 sailing yacht images

Bavaria 38 Saloon
Bavaria 38 chart table
Bavaria 38 heads
Bavaria 38 forward cabin
Bavaria 38 sailing
 
Bavaria 38 design layout